16 marca 2013 r. w Gdyni, w klubie Ucho, odbędzie się impreza tysiąclecia ;) Oczywiście jeśli tym razem promotor się do końca nie wycofa. Ciekawe jaki będzie support?